1953. évi V. törvény

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
1953. évi V. törvény

Az 1953. évi V. törvény keretében több polgári és katonai kitüntetést is alapítottak. Hatálybalépésével az 1946. évi VIII. törvény, az 1946. évi XXI. törvény, az 1948. évi XV. törvény, az 1948. évi XVI. törvény, az 1948. évi XVII. törvény és az 1949. évi 12. törvényerejű rendelet hatályukat vesztették.Egyes kitüntetések alapításáról

1. § A Magyar Népköztársaság érdekeinek szolgálatában és azok elősegítésében, a szocializmus építése terén kimagasló érdemeket szerzett személyek kitüntetésére az Országgyűlés a következő kitüntetéseket alapítja:

I. Polgári személyek részére:

1. a Magyar Népköztársaság Érdemrendje,

2. a Munka Vörös Zászló Érdemrendje,

3. Munka Érdemrend,

4. „Szocialista Munkáért” Érdemérem,

5. Munka Érdemérem;

II. Fegyveres testületek tagjai részére:

1. a Magyar Népköztársaság Érdemrendje,

2. Vörös Zászló Érdemrend,

3. Vörös Csillag Érdemrend,

4. „Kiváló Szolgálatért” Érdemérem,

5. Szolgálati Érdemérem.

2. § A különösen kiemelkedő rendkívüli teljesítmények jutalmazására az Országgyűlés a Szocialista Munka Hőse kitüntető címet alapítja. E kitüntető cím adományozása – az ennek megfelelő jelvényen kívül – egyszersmind a Magyar Népköztársaság Érdemrendjének adományozásával is jár.

3. § (1) Az 1. §-ban felsorolt kitüntetések közül a Magyar Népköztársaság Érdemrendje és a Munka Vörös Zászló Érdemrendje nemcsak egyes személyek, hanem vállalatok, hivatalok, és egyéb intézmények részére is adományozható.

(2) A fegyveres testületek tagjai részére rendszeresített érdemrendekkel kitüntethetők a fegyveres testületek kimagasló eredményeket felmutató tanintézetei és akadémiái is.

4. § A jelen törvénnyel alapított kitüntetéseket és kitüntető címet a minisztertanács javaslatára a Népköztársaság Elnöki Tanácsa adományozza.

5. § A „Magyar Népköztársasági Érdemrend és Érdemérem”, a „Kossuth Érdemrend”, és „Magyar Szabadság Érdemrend”, a „Magyar Munka Érdemrend és Érdemérem”, a „Köztársasági Elnök Elismerésének Koszorúja” (arany, ezüst és bronz fokozat), a „48-as Díszérem” kitüntetéseket a tulajdonosaik továbbra is viselhetik.

6. § Az 1. §-ban felsorolt kitüntetések, a 2. §-ban meghatározott kitüntető cím alapszabályát, valamint az 1. §-ban és 5. §-ban felsorolt kitüntetések viselési sorrendjét a minisztertanács előterjesztésére a Népköztársaság Elnöki Tanács állapítja meg.

7. § (1) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a kitüntetést megvonhatja attól, aki arra érdemtelenné vált.

(2) A büntető és egyéb jogszabályoknak a rendjelekre vonatkozó rendelkezéseit a jelen törvénnyel alapított kitüntetésekre és kitüntető címre is alkalmazni kell.

8. § A jelen törvény hatálybaléptével az 1946. évi VIII. törvény, az 1946. évi XXI. törvény, az 1948. évi XV. törvény, az 1948. évi XVI. törvény, az 1948. évi XVII. törvény és az 1949. évi 12. törvényerejű rendelet hatályukat vesztik.

9. § A jelen törvény 1953. évi április hó 4. napján lép hatályba.